Vandselskaberne skaber et bæredygtigt samfund. Læs mere om, hvordan vandselskaberne skaber et bæredygtigt samfund.

De arbejder målrettet på at producere bæredygtig energi, reducere CO2-udledningen eller blive klimaneutrale og på den måde bidrage til at indfri ambitiøse klimamål i Danmark. 

FN’s verdensmål aktualiserer relationen mellem bæredygtighed og vand. Og netop FN’s verdensmål er sammen med nationale og internationale klimamål sigtelinjer for vandselskabernes arbejde, side om side med indsatsen for miljøbeskyttelse og biodiversitet.

Vandselskaberne skaber bæredygtige samfund