Det er naturligt for DANVA at varetage medlemmernes interesser i dialog med omverdenen.

Foreningen omfavner vandselskabernes forskellige vilkår, så medlemmerne agerer i en stærk, samlet forening med gennemslagskraft. 

DANVAs medlemsservice skaber på den baggrund også værktøjer gennem dialog og samarbejde i foreningen. 

Value cannot be null. Parameter name: source