Ledelse er ikke kun noget man er, men noget, man skaber. Det betyder at påvirke. Sig selv – og andre.

Se programmet her

Denne ledelsesuddannelse er for dig, der ønsker at blive dygtigere til:


   at lede og bevæge mennesker i din organisation vha. træning i effektive og målrettede samtaler, møder og kommunikation.

   at skabe trivsel, arbejdsglæde, engagement og motivation i din organisation og derigennem fastholde eller udvikle en høj social kapital.

   at skabe indsigt i - og udfordre - egne og andres måder at tænke og handle på.

   at afholde effektive og målrettede samtaler med enkeltpersoner, grupper og teams for derigennem at skabe bevægelser hen imod fælles mål.

   at forstå, og lede forskellighed og mangfoldighed i organisationer, og skabe fælles forståelser og synergier.

   at arbejde struktureret, konstruktivt og fremadrettet med; “Hvad gør jeg ved opgaven, og hvad gør opgaven ved mig?”

   at arbejde med udviklingssamtaler.

   at arbejde med samtaler der yder modstand, som f.eks. i forbindelse med sygesamtaler, afskedigelse, out-placement, rekruttering eller samarbejdsproblematikker.

Med Ledelsesuddannelsen får du både en coachende tilgang i din ledelse, og to certificeringer i Extended DISC værktøjerne på såvel individ, som på teamniveau.

UDDANNELSEN

Mange spørger, hvorfor de skal investere i en ledelsesuddannelse med afsæt i den coachende tilgang og Extended DISC personprofiler - og hvad de skal bruge den til. 

Denne ledelsesuddannelse giver dig indsigt og træning i at anvende en lang række målrettede og relevante relations-, kommunikations- og procesværktøjer i udviklingen af din ledelse og dit lederskab. Samtidig bliver du trænet i at arbejde med konstruktiv feedback.

Du kan forvente, at du allerede efter modul 2 vil begynde at omsætte din træning i din hverdag.

Vi tror på, at den bedste læring og omsætning sker, når du bringer din hverdag med ind på uddannelsen - og uddannelsen med hjem i din hverdag.

UDVIKLING GENNEM CERTIFICERING I EXTENDED DISC

Alle har brug for noget, men der er ikke noget, som alle har brug for.

At lede medarbejdergrupper, der rummer stor mangfoldighed og forskellighed, er en fantastisk gave.

Det kan også være en udfordring. Med Extended DISC værktøjerne træner vi dig i at lave koblingen mellem ledelse, coaching, DISC profiler, og organisation.

Der vil være fokus på dine særligheder, og du bliver trænet i, hvordan du kan omsætte din læring og praksis i forhold til at skabe positive synergier og synlige resultater.

Du bliver skarp til at afkode, fortolke dine omgivelser og tilpasse din kommunikation og ledelse så den har den bedste effekt.

Uddannelsen er bygget op af i alt 6 moduler fordelt over 13 dages undervisning, træning med konstruktiv feedback og feedforward.

Allerede på modul 1 lærer du, og træner du de grundlæggende spørgeteknikker i faste samtalekonstruktioner, og du modtager konstruktiv feedback på din træning. Herefter bygger vi ovenpå med nye teknikker, værktøjer, DISC, og nye træningsformer. Du vil løbende lave koblingen til ledelse og organisation, og til din hverdag og praksis.

Undervisningsformen er kendetegnet ved korte teoretiske oplæg med afsæt i genkendelige ledelsespraksis - og med inddragelse af hverdagssituationer fra din og de andre deltageres hverdag og praksis. Lederuddannelsen har fokus på, hvordan du bliver dygtigere til at integrere relevant nysgerrighed, spørgeteknikker, tænkning og kommunikationsform i din ledelsesstil.

Omdrejningspunktet på uddannelsen er træning i at anvende de metodiske tilgange i praksis. Du vil derfor skulle coache de andre deltagere på uddannelsen, modtage og give konstruktiv feedback og selv blive coachet. Du sætter din virkelighed til rådighed for de andres coachtræning og træner din coaching på deres virkelighed. 

Vi forventer, at du mellem modul 4 og 6 træner den coachende tilgang - f.eks. i forbindelse med udviklingssamtaler, mødeafholdelse, kundesamtaler, konfliktopløsning eller til kvalificering af de almindelige samtaler du indgår i.

Dag 1 på alle moduler:

Vi starter undervisningen kl. 9.30, og der vil være mulighed for morgenmad i kantinen fra kl. 9.00 for dem der har lyst. Vi arbejder frem til kl 17, hvorefter vi tager til Skanderborg Park, hvor vi spiser middag og overnatter.

Dag 2 (og 3): Kl. 8.15-16.00

Alt materiale, forplejning og overnatninger er inkl. i prisen. 

DET SIGER ANDRE OM UDDANNELSEN
"At deltage i uddannelsen åbnede hos mig en stor bevidsthed om og nysgerrighed på menneskers forskelligheder. Jeg lærte, hvordan man ved at lytte aktivt og forstyrre med forskellige spørgsmålstyper kan hjælpe andre til at finde gode løsninger og udvikling. Uddannelsen gav mig endvidere en større selvindsigt og personlig udvikling"  Susanne Boje Mogensen, civilingeniør, kontorleder, DMR

"Denne lederuddannelse har været et af de mest betydningsfulde forløb, jeg til dato har taget del i. En gave, jeg tager med mig resten af livet." Mette Stadager Jakobsen, faglig leder og selvstændig

"
Forløbet har åbnet mine øjne for, hvor meget i vores liv der er farvet af vores egne antagelser og hvor effektfuldt det er at forstyrre antagelserne og dermed skabe progression. Det er jeg vildt fan af. For mig er coaching en samtale-form der med spørgsmål skaber refleksion, refleksioner som alle hjerner kan foretage, hvis de bliver forstyrrede tilstrækkeligt, og dermed skaber coachingen en stærk grobund for de ønskede forandringer." Iglin Tanggaard, kædechef Møblér, In2House

"DISC certificeringen har virkelig været en øjenåbner for mig. Jeg har efter den del af uddannelsen kunne sætte fingeren på flere forhold i organisationen, som uden tvivl er et udtryk for forskellige profiler. Jeg er sikker på, at dette kommer til at ændre vores arbejdsgange og arbejdsopgaver til en mere effektiv og velfungerende organisation … ”  Jakob Goul Rømsgaard, virksomhedsejer og teknisk direktør

"Tak for nogle, inspirerende, gode og lærerige dage. Kompetent undervisning, der giver stof til eftertanke." Kim Stagaard, Jyskfynske Medier

Modul 1
13.-14. november 2024

Modul 2
4.-5. december 2024

Modul 3 (3 dage)
7.-9. januar 2025

Modul 4
26.-27. februar 2025

Modul 5
19.-20. marts 2025

Modul 6
5.-6. maj 2025

Middag og overnatning på Skanderborg Park.

Kontakt: Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 8793 3564