Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser om ændring af henholdsvis bekendtgørelse om autorisation og drift af el-installatørvirksomhed og bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester.

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har modtaget høringsmaterialet vedrørende ovennævnte bekendtgørelser, hvilket vi takker for.

DANVA har ingen bemærkninger til den foreslåede forhøjelse af gebyret fra 650 kr. til 1.250 kr. pr. autorisation eller godkendelse.