Til Forsyningssekretariatet

Høring af vejledning om tilbagebetaling af vejbidrag

DANVAs overordnede indtryk er, at der er tale om en overskuelig og let tilgængelig vejledning, som tydeliggør rækkevidden af § 11 stk. 9 i Bekendtgørelse om økonomiske rammer, og understøtter selskaberne i deres vurdering af eventuelle krav.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA