DANVA takker for modtagelsen af høringsmaterialet og vil i det følgende give vore overordnede synspunkter

Den nye forordning til afløsning af direktivet til bæredygtig anvendelse af pesticider rummer følgende overordnede forbedringer, som DANVA kan støtte fuldt ud.

Først og fremmest indføres bindende nationale mål, der på EU-plan skal føre til en 50 % reduktion af anvendelsen af pesticider og en tilsvarende reduktion af farlige pesticider. Her er det også positivt, at medlemslandene skal udarbejde planer for denne reduktion og afgive årlige statusrapporter.

Endvidere er det utroligt positivt, at der indføres et forbud mod anvendelse af pesticider i sårbare områder, herunder et forbud mod anvendelse af pesticider i drikkevandsbeskyttelsesområder (”drinking water safeguard zones”).

Endeligt er det positivt, at brug af integreret plantebeskyttelse (IPM) gøres obligatorisk på mindst 90 % af dyrkningsarealet.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA