DANVA bifalder, at vandforsyninger og spildevandsselskaber vil blive fritaget fra bestemmelserne om et loft over indtægter på deres eventuelle elproduktion i den relevante periode fra den 1. december 2022 til den 30. juni 2023.

Fritagelsen kan medvirke til at give vandforsyninger og spildevandsselskaber incitament til øget produktion af grøn el, og er et positivt eksempel på sektorkobling.

Det er ønskværdigt, hvis man i den organisatoriske og økonomiske regulering af selve vandsektoren fik et øget fokus på sektorkoblinger. Den nuværende økonomiske regulering af sektoren giver nemlig ikke incitament for vandforsyninger og spildevandsselskaber til bæredygtig energiproduktion – herunder produktion af grøn el.

 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA