Folkemøde 2022

DANVA er efter corona-pausen igen aktiv på Folkemødet for at tale vandets sag. Folkemødet finder sted 16.-19. juni, og DANVA har arrangementer, der omfatter bl.a. forsyningshavehygge, russerevent og drikkevandsdebat med miljøministeren.

DANVA er igen til stede i Allinge under Folkemødet for at skabe opmærksomhed om den vigtige sag med vand. Budskaberne omhandler både drikkevand, spildevand og klima, og de leveres gennem debatter, networking, samt formelle og uformelle møder. 

Fredag 17. juni kl. 10 blænder DANVA sammen med Grundfos op for en debat, der er åben adgang til og som har titlen: ”Vand skyller russerne ud af rørene.”

Renseanlæggene omdanner i dag danskernes spildevand til grøn gas og el, ligesom vandselskaberne er berømte for ude i verden at drive deres anlæg energieffektivt. Statsmænd og fagfolk valfarter til Danmark for at opleve de grønne vandløsninger.

Men hvordan gør vi det endnu bedre, så vi kan blive endnu mere uafhængige af de store forandringer i verden og robuste overfor en usikker fremtid?

Deltagerne er administrerende direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, administrerende direktør i HOFOR, Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Grundfos, Poul Due Jensen og medlem af Folketinget Carsten Kissmeyer (V).

Brænder du også for grundvandsbeskyttelse er DANVA sammen med Danske Vandværker og Danmarks Naturfredningsforening arrangør af en åben debat i teltet ved hovedscenen fredag eftermiddag kl. 14. Nyhedsvært på TV2 Natasja Crone vil som ordstyrer lede debatten med folketingspolitikere, samt Lea Wermelin og Landbrug & Fødevarers viceformand, Thor Gunnar Kofoed om vejen til sikring af rent drikkevand i fremtiden.