Hojesteret_DK_COLOURBOX2002865.jpg

Dom fra Højesteret begrænser rækkevidden af den såkaldte Vintapperrampedom.

Højesteret har netop afsagt dom om gæsteprincippet i sagerne om Holstebromotorvejen. Dommen begrænser rækkevidden af den såkaldte Vintapperrampedom markant i flere tilfælde, som har betydning for mange ledningsejere.

Tilmeld dig kursus om gæsteprincippet

Den 8. juni har du mulighed for at få helt styr på gæsteprincippet og den nyeste praksis fra højesteret.

Tilmeld dig kurset om gæsteprincippet og erstatninger her. 

Som noget nyt fastslog Højesteret, at der gælder en formodning for, at gæsteprincippet ikke gælder for tinglyste ledninger, der er oprindeligt er anlagt af kommunen i et kommunalt areal. En række ledninger, der var blevet anbragt af de kommunale forsyningsvirksomheder, blev således ikke "fanget" af gæsteprincippet ved selskabsudskillelsen af forsyningerne, selvom der ikke var betalt erstatning for ledningsanbringelsen.

Højesteret har desuden fastslået, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse som udfyldende regel, når der ved ledningsanbringelsen er betalt erstatning i henhold til landsaftalesystemet. Vejdirektoratet fik således ikke medhold i, at den udbetalte servituterstatning ikke havde betydning for gæsteprincippet.