Rør Tæt På 600

Vandselskaberne står i disse år hver især med opgaven med at reducere risikoen for afsmitning til vandbanen fra de stoffer og materialer, der anvendes i vandforsyningen. For at alle medlemmer ikke hver især skal sidde med den opgave er DANVA nu på vegne af medlemmerne gået i gang med at indsamle og koordinere viden på området. I den forbindelse inviterer DANVA sine medlemmer til at være med i materialenetværket.

Derfor – har du interesse i eller viden om materialer i kontakt med drikkevand og kommer du fra et vandselskab, så kontakt Projektleder Carsten Vejergang cvhc@danva.dk

Carsten er netop startet i DANVA og kommer fra en stilling hos Aarhus Vand. Carstens primære opgave er at drive arbejdet med materialer i kontakt med drikkevand i samarbejde med Sten Kloppenborg, som varetager certificeringsordningen DK-Vand.

Mere om materialer i kontakt med drikkevand

DANVA er i gang med at opbygge kompetencer til at hjælpe medlemmerne med sikkert materialevalg til drikkevandsforsyningen. Materialenetværket er en del af denne opgave.

De senere år har der været meget fokus på risikoen for afsmitning til vandbanen fra de stoffer og materialer, der anvendes, når der eksempelvis bygges nye vandværker. Det er et stort arbejde at skabe det nødvendige overblik, derfor går DANVA nu i gang indsamle og koordinere viden på området, som DANVAs medlemmer kan få gavn af.

Hovedpunkterne er

  1. Fælles krav til produkter og materialer
    Heri ligger kravspecifikationer, udbudsparadigmer, prioritering af produkter, stoffer og materialer.
  2. Krav til dokumentation
    Vejledning om certifikater, ordninger, standarder, hvordan kontrolleres stillede krav, sporbarhed og vurdering af certificeringsordninger og standarder, herunder opfølgning på myndighedskrav.
  3. Udvikling og vedligeholdelse
    Holde sig ajour med udviklingen indenfor området hvad angår ordninger, standarder og materialer. Opdatere kravsspecifikationer og dokumentation i henhold hertil. 

Tilmeld dig materialenetværket

Meld dig til materialenetværket ved at skrive en mail til: cvhc@danva.dk

Vi ønsker at inddrage medlemmer i vurderingen af relevante materialer. For at sikre at de mange opgaver prioriteres efter, hvad der er brug for, er et af de første skridt etablering af netværk, som kan bidrage med viden og erfaring fra vandselskaberne, når vi skal vurdere, hvor vi skal tage fat først.