COLOURBOX5627956.jpg

Vestre Landsret vil nu behandle den sag om betaling af vejbidrag, Morsø Spildevand A/S har anlagt mod vejdirektoratet. DANVA har biinterveneret i sagen. Der ikke forventes dom inden 2023.

Efter langt tovtrækkeri er det nu lykkedes at få Vestre Landsret som første instans til at behandle sagen om betaling af vejbidrag, som Morsø Spildevand A/S har anlagt mod vejdirektoratet.  

Principiel karakter og generel betydning eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde

Kriteriet for at sager henvises til og accepteres af Landsretten er, at de har principiel karakter og generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde. Det betyder samtidig, at det er Højesteret, som kommer til at tage stilling til sagen i næste instans, såfremt den skal igennem to instanser. 

Dom ikke før 2023

Morsø Spildevand A/S og DANVA er selvfølgelig meget tilfredse med den beslutning og ser frem til større klarhed om betaling af vejbidrag. En dom i Landsretten kan ikke forventes tidligere end 2023.