Gyllespreder
Billede: Colourbox

Ny undersøgelse understøtter mistanken om farligheden af nitrat. DANVA mener, at myndighederne bør overveje grænseværdierne for nitrat i drikkevandet.

Risikoen for at den nyfødte bliver født med fødselsdefekter er større, hvis moderen har drukket drikkevand med selv små mængder af nitrat under graviditeten. Det viser en ny undersøgelse fra forskere ved universiteterne i Aarhus og Illinois, USA, der er offentliggjort i tidsskriftet Lancet Regional Health Europe. Tidligere undersøgelse har også påpeget, at selv små mængder af nitrat øger risikoen for at få tarmkræft og lavere fødselsvægt hos nyfødte børn.

”Resultaterne af den nye undersøgelse viser, at der er al mulig grund til at myndighederne overvejer grænseværdien for nitrat,” siger Claus Vangsgård, konsulent i DANVA.

Der er flere steder i Danmark, hvor grundvand indeholder meget nitrat og tilmed er under pres på grund af gødning fra landbruget.

Grænseværdien for nitrat i drikkevand er i dag på 50 mg pr. liter. 

Se mere om seneste undersøgelse.