Biogasparken med rådnetanke i baggrunden på Renseanlæg Avedøre.jpg

Nye krav fra Energistyrelsen kan få store konsekvenser for spildevandsselskabernes biogasanlæg i form af skærpede krav til anlægsgennemgang og lækagesøgning med tvungen udbedring af utætheder og måske krav om overdækning af slammellemlager.

På baggrund af en Rambøll rapport fra september 2021 har Energistyrelsen planer om at indføre en stribe krav til biogasanlæg, som skal sænke CO2 emissionen væsentligt. Rapporten viste, at metan udslippet fra biogasanlæg på renseanlæg var på 7,7 % i gennemsnit i forhold til de 1,3 %, som blev anvendt i det nationale CO2 regnskab.

Kort inden i sommerferien udsendte Energistyrelsen en høring om de skærpede krav:  

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v. (nye regler om begrænsning af metan tab) 

Materialet, som kan findes her, består af: 

  • Udkast til bekendtgørelse (Tilføjede krav til metan er markeret med gul) 
  • Egenkontrolprogram 
  • Anlægsgennemgang 
  • Høringsbrev og høringsliste 

Bekendtgørelsen vil betyde en årlig lækagegennemgang af biogasanlægget med et krav om udbedringer af utætheder og reduktion af metan emission fra andre emissionskilder, som slamlager tank og andet udstyr i forbindelse med biogasanlægget, samt et krav om et egenkontrolprogram.

Deltag i teamsmøde

Deltag i teamsmøde tirsdag d. 23. august fra kl. 13 til kl. 15, hvor vi samler op på evt. input, spørgsmål og kommentarer. Ønsker du at deltage i teamsmødet – skriv til Thomas ts@danva.dk og få en mødeindkaldelse. 

Hvis I har input til et høringssvar har I to muligheder: 

  • Send kommentar senest tirsdag d. 23. august kl. 12:30 til Thomas Sørensen på ts@danva.dk  

eller 

  • Deltag i teamsmøde tirsdag d. 23. august fra kl. 13 til kl. 15, hvor vi samler op på evt. input, spørgsmål og kommentarer. Ønsker du at deltage i teamsmødet – skriv til Thomas og få en mødeindkaldelse. 

Energistyrelsens høringsfrist er fredag d. 26. august.