COLOURBOX525495.jpg

Ændringer af bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber (ØR-bekendtgørelsen) medfører, at revisionen af vandsektorloven bliver forsinket, og at mulighederne for at søge tillæg for betalt vejbidrag udvides.

Der er udsendt ændringer til ØR-bekendtgørelsen i høring. Med forslaget ændres en række årstal, så den reviderede vandsektorlov ikke længere er på lov-programmet for 1. kvartal 2023.

Baggrunden er, at det ikke længere vurderes muligt at have vedtagne ændringer af vandsektorloven, så der kan udmeldes rammer for 2024 og frem for spildevandsselskaber efter nye regler.

Rammer for drikkevandselskaber 2025 forventes fortsat

Det fremgår af høringsbrevet, at det fortsat er forventningen, at der er vedtaget ændringer af vandsektorloven, så der kan udmeldes rammer fra 2025 og frem for vandselskaber med vandforsyning efter nye regler.

Vandsektorloven ”udskydes” således lidt, men arbejde med lovforslag og bekendtgørelse forventes fortsat at pågå i 2023.

Brug tiden til at revurdere forslag fra i sommer

DANVA forventer at begrænse sine bemærkninger herom til en opfordring til at udnytte den vundne tid på at revurdere det forslag, der var i høring i sommer, og at implementere tillid og incitament i reguleringen af vandsektoren.

Udvidelse af tillægsmuligheden for tilbagebetaling af vejbidrag

Den anden store ændring er en udvidelse af muligheden for at få tillæg for tilbagebetaling af vejbidrag, så denne nu omfatter perioden 2007-2021.

Østre Landsrets dom i 2019 om kommunale vejbidrag

Ændringen sker for tage højde for Østre Landsrets dom i 2019 om kommunale vejbidrag. Herefter vil det i 2023 være muligt at søge tillæg til de tilbagebetalinger, der er sket siden dommen blev afsagt og for vejbidrag for perioden til og med 2021 (også tilbagebetalinger, der er sket før 2022).

Kun en udvidelse af periode

Da der alene er tale om, at perioden udvides, gælder de hidtidige kriterier i ØR-§ 11 stk. 10 fortsat, hvilket aktualiserer Forsyningssekretariatets vejledning fra maj 2018, som findes her. https://www.kfst.dk/media/50486/vejledning-om-tilbagebetaling-af-vejbidrag.pdf

DANVA har meget længe arbejdet på at få implementeret en løsning på udfordringen med tilbagebetalinger af vejbidrag efter Østre Landsretsdom. Derfor forventer vi i vores høringssvar at kvittere for Energistyrelsens lydhørhed og villighed til at finde en løsning.

De varslede ændringer foreslås at skulle træde i kraft 1. januar 2023.

DANVA indsender sit høringssvar den 12. december 2022.