Pengesedler hvid baggrund COLOURBOX18511831.jpg

Som resten af samfundet oplever også DANVAs medlemmer kraftigt stigende el omkostninger. Spørgsmålet er, om selskaberne kompenseres for meromkostninger i den nuværende prisfremskrivning af de økonomiske rammer?

DANVA: Økonomiske rammer bør tage hensyn til de stærkt stigende priser på el og plast

Da bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber var i høring i januar, opfordrede DANVA Energistyrelsen til, at der i pristalsreguleringen af de økonomiske rammer indarbejdes hensyn til de stærkt stigende priser på el og plast.

Sideløbende med indmeldingen til Energistyrelsen igangsatte DANVA et arbejde, der skulle afdække, hvorvidt der i de økonomiske rammer er dækning af de direkte meromkostninger til elektricitet, som de stigende elpriser medfører.

PwC har nu på DANVAs foranledning undersøgt, hvorvidt stigningen i el omkostninger er væsentligt og om den indgår direkte i det nuværende prisindeks, eller hvorvidt el omkostninger indgår indirekte i indekset.

PwC: Vandselskaberne bliver ikke tilstrækkeligt kompenseret

PwC konstaterer i notatet, at der netop mangler dækning i de økonomiske rammer. PwC vurderer, at vandselskaberne ikke bliver tilstrækkeligt kompenseret i de økonomiske rammer til at dække samtlige prisstigninger, som vandselskaber kommer til at stå overfor.

Retvisende pristalsregulering er vigtigt

Den nuværende situation på energimarkedet understreger vigtigheden af en retvisende pristalsregulering, da det er uvist om eller, hvornår priserne på el vil falde til et mere normalt niveau igen.

Notatet fra PwC bygger på data for 2021, og da krisen på energimarkedet siden er eskaleret, er der desværre grund til at forvente stigende og længerevarende udfordringer med omkostningsdækningen.

DANVA har sendt det omtalte notat, der dokumenterer, at den nuværende prisfremskrivning ikke tager tilstrækkeligt højde for de stærkt stigende el omkostninger til Energistyrelsen. Vi ser frem til en fortsat dialog med Energistyrelsen og arbejder for en snarlig løsning på udfordringerne med dækning af de stigende elpriser.