Screening Grundvand 3 Stoffer
Foto: Colourbox. Vandselskaberne har ansvaret for, at drikkevandet overholder de gældende krav. Nye fund af sprøjtemidler og kemikalier i grundvandet må ikke påvirke kvaliteten af drikkevandet,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

De seneste resultater af massescreening bekymrer DANVA. Men vandselskaberne kan kun skærme drikkevandet mod spor af sprøjtemidler, de kender. Derfor er massescreening en vigtig indsats fra myndighedernes side.

De seneste resultater fra massescreening af grundvandet viser, at der er fundet tre nye sprøjtemiddelrester over den tilladte kravværdi i drikkevand.

”Det er altid alvorligt, når vandselskaberne skal forholde sig til nye stoffer i grundvandet. Vandselskaberne har ansvaret for, at drikkevandet overholder de gældende krav. Nye fund af sprøjtemidler og kemikalier i grundvandet må ikke påvirke kvaliteten af drikkevandet,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Men han understreger, at det det er vigtigt at få et overblik over grundvandets tilstand.

”Viden er det vigtigste værktøj for vandselskaberne i deres arbejde. Analyser er den eneste mulighed for at få et samlet overblik over hvilke stoffer, der siden 1950´erne er udvasket ned gennem jordlagene til grundvandet. På den måde kan vi undgå overraskelser i fremtiden. Når man screener for mange stoffer, så finder man flere, end man kendte til. Sådan vil det være. Nu danner vi os også et overblik over de seneste fund, og så sætter vi ind over for dem,” siger Carl-Emil Larsen, og fortsætter:

Nye fund af sprøjtemidler og kemikalier i grundvandet må ikke påvirke kvaliteten af drikkevandet,”

”Fundene illustrerer endnu engang, hvor vigtigt det er med en sammenhæng mellem godkendelsesordninger og analysemetoder. Det er helt praktisk nødvendigt, at der i godkendelsesordningen også indgår nedbrydningsprodukter og analysemetoder. Vi skal kunne analysere for de stoffer, der potentielt kan true grundvandet – også nedbrydningsprodukter. Den analyse skal være på plads som en del af godkendelsen af stofferne.”

Miljøministeriet har meldt ud, at der er fundet to nedbrydningsprodukter, LM6 og LM5, af ukrudtsmidlet terbuthylazin over den tilladte kravværdi. Midler med terbuthylazin har i perioden 1973–2008 været solgt i Danmark til bekæmpelse af ukrudt i majs og ærter, skov-kulturer, frugttræer, læhegn og buske.

”De nye fund understreger vigtigheden af, at arealer med grundvand, der bruges til drikkevandsproduktion, beskyttes helt. Vi ser endnu engang, at mere viden giver flere udfordringer, så lad os én gang for alle understrege, at drikkevandsproduktionen og sprøjtemidler skal holdes adskilt,” siger Carl-Emil Larsen, og fortsætter:

”Vi ser nu med al ønskelig tydelighed resultaterne af menneskelig aktivitet. Det tager mange år for stoffer at nå grundvandet. Det gælder også de stoffer, der stadig er tilladte til anvendelse i både landbruget og kemikalieindustrien,” siger Carl-Emil Larsen.

Udover LM6 og LM5 er der fundet stoffet R471811, der er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet chlorothalonil, der har været solgt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000. Chlorothalonil har været godkendt til brug som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.