Vesterhavet-og-klitter.jpg

Miljøministeriet har d. 7. juni 2023 offentliggjort aftaleteksten til en ny havplan. Den skal øge arealet af beskyttede havområder, fremme biodiversitet – og mindske planlagte udledninger af urenset spildevand og overløb.

Mindre udledninger af urenset spildevand og ændret håndtering af overløb

Der er to mål i havplanen, der omfatter spildevandssektoren.

Det ene handler om planlagte udledninger af urenset spildevand – fx ved saneringer af kloakledninger. Aftalepartierne er enige om at sådanne “...udledninger af urenset spildevand til havmiljøet, skal søges stoppet”.

Desuden vil aftalepartierne have undersøgt omfanget af overløb af spildevand, som grundlag for at ændre håndteringen af overløb. Her skal miljøhensyn stå i fokus.

DANVA følger naturligvis denne udmelding, og vi glæder os til at gå i dialog med myndighederne når målene skal udføres i praksis.

Se Danmarks Havplan her: Bred politisk aftale: Danmarks Havplan sikrer over 30 procent beskyttet hav og 10 procent strengt beskyttet hav (mim.dk)