IMG 20230612 110850
Foto: DANVA

Byspildevandsdirektivet er under forhandling i EU. Den danske regering kan dog være på vej til at udvande vigtige tiltag inden for vandmiljøet og den grønne omstilling. DANVA anbefaler i stedet, at regeringen lægger sig op ad kommissionens forslag til byspildevandsdirektivet.

I sit høringssvar til Kommissionens forslag til en revision af det såkaldte 'byspildevandsdirektiv' anerkender DANVA regeringens intentioner vedrørende klima- og energineutralitet, overløb, klimagasser samt indførelsen af et fjerde rensetrin og mikroforurenende stoffer. Dog argumenterer DANVA for, at mikroforurenende stoffers giftighed og substitutionsmuligheder skal adresseres i anden EU-lovgivning.

Producenters ansvar versus forbrugernes regning

DANVA er særligt skeptisk overfor regeringens nationale tilgang til udvidet producentsansvar. Der er bekymring for, at et udvandet forslag kan resultere i, at omkostningerne ved vigtige fjerde rensetrin sendes videre til forbrugeren.

DANVA frygter konsekvenserne for de danske farvande

DANVA udtrykker bekymring over, at forslaget lægger for lidt vægt på fjernelse af næringsstoffer. En mulig nedsættelse af kvælstofrensningskravene kan ifølge DANVA gøre det vanskeligere at opnå god kvalitet.

Vigtigheden af et effektivt tilsyn

DANVA fremhæver, at der er brug for både effektivt og værdiskabende tilsyn. Specifikke områder, som overløb og prøvetagning i spildevand, kræver opmærksomhed. En reduktion i antallet af prøver kan skabe udfordringer i forhold til at verificere overholdelse af udledningstilladelser i stedet bør man arbejde for, at online-målinger kan indgå som en del af prøvetagningen.

Appel om hurtig implementering og færre undtagelsesbestemmelser

Endelig opfordrer DANVA til ikke at svække Kommissionens ambitioner for implementeringsfrister. Et forslag fra det spanske formandskab kunne risikere at forsinke en fuldstændig implementering med op til 40 år og indføre nye undtagelsesmuligheder.