COLOURBOX1242514.jpg

Vejle Spildevand og Fredericia Spildevand & Energi, er blevet stævnet i hver sin sag om tilslutningsbidrag for spildevand.

I begge tilfælde er omdrejningspunktet tilslutningsbidrag for boliger, som er opført på tidligere markareal, hvortil der ikke tidligere har været fremført ledning.

Markarealet var samnoteret med et fysisk adskilt areal, der var tilsluttet og for hvilket, der er betalt tilslutningsbidrag. I den ene sag har der været tale om en erhvervsejendom i landzone, mens det i den anden sag er omtvistet om tilslutning er sket som erhvervsejendom eller boligejendom. Selv om der er fysisk afstand mellem det tilsluttede område og det område, der er udstykket og nu bebygget, er påstanden fra developer, at der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag, fordi ejendommen som helhed har været tilsluttet.

DANVA har sørget for at sikre koordinering og samarbejde mellem selskabernes respektive advokater. Derudover har vi søgt om biintervention i begge sager, hvilket allerede er bevilget i den længst fremskredne sag og forventes at følge i den anden.

Sagens videre forløb, herunder om behandling vil ske af Landsretten som første instans er ikke afgjort på nuværende tidspunkt.

Tilsvarende sag:

Hvis jeres selskab har eller har haft en situation med nedenstående forhold (svaret på pkt. 1-5 er ja), så hører vi det gerne.:

  1. Opførelse af boliger på tidligere markareal
  2. Der har ikke været ført ledning frem til markarealet før (det sker i forbindelse med arealets anvendelse til boligbebyggelse)
  3. Markarealet har været samnoteret med et andet areal (”det andet areal”)
  4. ”Det andet areal” har været fysisk tilsluttet
  5. ”Det andet areal” og markarealet er fysisk adskilte