Biogasparken med rådnetanke i baggrunden på Renseanlæg Avedøre.jpg

50 biogasanlæg på danske renseanlæg har pr. 1. januar 2023 fået nye krav om reduktion af metan udledningen gennem egenkontrolprogram, årlig gennemgang og lækagesøgning.

Energistyrelsen har d. 20. december 2022 udsendt nye regler for reduktion af metan fra biogasanlæg. Reglerne træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Der er ca. 50 biogasanlæg, placeret på de danske renseanlæg og her vil de nye krav få stor betydning.

Der indføres krav om:

 • Krav om et egenkontrolprogram
 • Årlig gennemgang og lækagesøgning
  • Lækagesøgning på gasbærende komponenter
  • Identifikation af øvrige punktkilder - fx slammellemlager inden afvanding – her kan der måske blive krav om overdækning. Internt slamlager efter afvanding er ikke underlagt reglerne.
  • Første gennemgang skal gennemføres inden 31. december 2023
   • Der er krav om udbedring af fejl om mangler, som bliver anført i rapporten.

Se de nye regler og vejledninger i udmeldingen fra Energistyrelsen her:

Krav om 1% emission i afkastluft fra gasmotorer foreløbigt udtaget

I høringsmaterialet, som blev udsendt hen over sommerferien sidste år, var der anført et krav om en maksimal emission i afkastluften fra gasmotoren på 1 %.

Dette krav er indtil videre udtaget fra reglerne. Dels fordi det ville være meget svært at overholde og fordi samme afkastluft i forvejen reguleres for NOx’er af Miljøstyrelsen.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vil i løbet af 2023 finde ud af, hvordan der kan stilles krav til metan i afkastluften. Se evt. DANVAs høringssvar fra august 2022 her 

Kravene til metantabet fra biogasanlæg er blevet indbygget i Bæredygtighedsbekendtgørelsen (Bek nr 1535 af 16/12/2022), som kan findes her: