Thisted Renseanlæg
Foto: Thisted Vand

I de seneste år er der vokset en stigende bekymring omkring PFAS, miljøfremmede stoffer, som har ledt mange forsyningsselskaber til at investere i undersøgelser og tiltag for at beskytte miljøet. Den massive opmærksomhed fra både politikere og medier peger mod en fremtid, hvor håndteringen af PFAS-forurenet slam og spildevand bliver endnu vigtigere.

En væsentlig udfordring i dag er manglen på klart svar på, hvordan PFAS fordeler sig i renseprocessen. Det er afgørende at forstå, hvor stor en del af PFAS der ender i forskellige dele af renseanlægget som fedt, slam eller det udledte vand.

At forstå og kontrollere PFAS fordeling

For at afhjælpe denne mangel på viden, er der sat et projekt i gang, som undersøger nøjagtigt, hvordan PFAS fordeler sig.

En central hypotese i dette projekt er, at den specifikke fældningskemi (flokkulant/koagulant) anvendt i renseprocessen kan have en direkte indflydelse på PFAS fordelingen mellem rejektvand og slam.

Prøvetagere efterlyses

Projektet har brug for flowproportionale-prøvetagere til låns i en periode på 1-2 måneder for at kunne tage prøver mange steder på anlæggene samtidig.

Kontakt Sabine Lindholst fra Teknologisk Institut, hvis I har mulighed for at hjælpe projektet. Skriv en mail til: sbl@teknologisk.dk

Fra laboratoriet til Pilotanlægget

I samarbejde med Dankalk, vil projektet blive testet i både et laboratorie-setup ved hjælp af Teknologisk Instituts MCT-Higgins opstilling og i pilotskala på Hanstholm Renseanlæg i samarbejde med Thisted Vand Service.

Vejledning og bæredygtige investeringer

Projektet forventes at resultere i en praktisk metode til at bestemme PFAS's massebalance og fordeling i renseanlæg. Denne dybtgående viden vil være grundlaget for informerede beslutninger omkring behandlingsmetoder i renseanlæg. Målet er at sikre bæredygtige investeringer, der tager hensyn til både økonomiske og miljømæssige aspekter.

Projektdeltagere

Dette banebrydende projekt ledes af Thisted Vand Service og Teknologisk Institut med aktive bidrag fra flere nøglespillere i branchen, herunder Dankalk, Samn Forsyning, Energi Viborg Vand og Fors.