Medicin piller COLOURBOX4280364.jpg
Foto: Colourbox. Miljøstyrelsen annoncerede på møde den 9. april 2024, at man nu vil screene for medicinrester i Danmarks grundvand.

Miljøstyrelsen annoncerede på møde den 9. april 2024, at man nu vil screene for medicinrester i Danmarks grundvand.

I forbindelse med et voksende fokus på potentielle trusler mod grundvandet, kommer nu også medicinrester i søgelyset ved siden af de traditionelt overvågede stoffer som pesticider. Således vil der i en kommende GRUMO-overvågning også screene for medicinrester.

Resultaterne forventes i starten af 2025. De skal give os vigtig ny viden om udbredelse af medicinrester, og dermed mulighed for at vurdere, om medicinrester, på linje med pesticider, skal være en del af den obligatoriske drikke- og grundvandskontrol, som vandselskaberne udfører.

NOVANA grundvandsovervågningsprogrammet

Screeningen for medicinrester er et supplement til den traditionelle GRUMO-overvågning. Den bliver en del af NOVANA-programmet, hvor det er muligt årligt at lægge en screening af diverse stoffer, der kan udgøre en risiko for grundvandets kvalitet, ind. I år screenes der således for medicinrester i 250 indtag fordelt i hele Danmark.

Early warning system

GRUMO overvågningsindtagene er mere terrænnært end vandforsyningernes indtag til indvinding., hvilket betyder, at den i et vist omfang fungerer som ”early warning” i forhold til nedsivning af forurenende stoffer herunder altså også medicinrester.