På DANSKVAND sætter vi stor pris på vore mange dygtige skribenter. Vi har udarbejdet en vejledning, som gør det nemt for dig at komme i gang med din artikel.

Før du går i gang

Redaktionen kan ikke garantere, at alle indsendte artikler publiceres i bladet. Derfor er det en god idé at sende en synopsis/kort beskrivelse af, hvilket emne du ønsker at skrive om, samt vinklen på artiklen - før du går i gang.

Har du spørgsmål eller behov for feedback på dine artikler/ idéer, er du altid velkommen til at kontakte redaktør Mads Volquartz på 24 98 24 56 eller mv@danva.dk

Retningslinjer for tekster til DANSKVAND

Af hensyn til læseren er det vigtigt, at vores skribenter kender lidt til virkemidlerne omkring det at skrive en god artikel.

Vi har derfor udarbejdet en lille vejledning, du som forfatter opfordres til at bruge.

 • Skriv kort og klart. Maksimum er 6000 tegn inklusiv mellemrum, men skriv gerne kortere, især hvis du har mere end én figur eller flere fotos.
 • Overvej historiens centrale budskaber, før du går i gang med at skrive.
 • Gå direkte på emnet og resultaterne fra artiklens start.
 • Skriv nyhed, baggrund og reportager som 3. person-fortæller (han, hun, den, det, de.....). 1.person-fortæller (jeg) anvendes kun i klummer og debatindlæg.
 • Del gerne din historie op i flere dele - fx nyhed, baggrund, bokse med praktiske råd, "sådan gjorde vi", vigtigste erfaringer, henvisning til web eller bøger mv.
 • Læserne efterspørger i høj grad redskaber, værktøjer og konkrete cases fra praksis.
 • Læserne kender vand- og spildevandsfaglige grundbegreber. Men husk at forklare nye eller komplicerede begreber – evt. som faktaboks.
 • Husk, at ingen ønsker skjult reklame i artiklerne – men gerne erfaringer og gode råd. 
 • Tekst leveres elektronisk som Word-fil. 
 • Send den ”rå” tekst. Undgå sidehoved og -fod, firma-brevpapir o.l. Sæt ikke op i spalter – det klarer vi.
 • Fotos og illustrationer leveres som separate filer.
 • Se tidligere numre for inspiration til form og indhold.
 • Husk formatkrav – se tjekliste til DANSKVAND herunder. 
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere artiklerne efter aftale med skribenterne.

Tjekliste - Få styr på alle detaljerne

En artikel, som skal være let at læse, bør opfylde en række formkrav.  Se tjeklisten som fortæller, hvordan du gør det let for din læser.

Artikler i DANSKVAND skal indeholde:

 • Rubrik (overskrift): Hold den kort – gerne artiklens centrale budskab
 • Underrubrik (manchet) – en kort introduktion til artiklen – hvad er hovedpointen/ vinklen/ nyheden?
 • Forfatterangivelse (”byline”) – skribentens og fotografens navn, titel og virksomhed
 • Selve artiklens tekst – ”brødtekst”
 • Mellemrubrikker – små overskrifter på 3-4 ord, der opdeler brødteksten. Den øger overskuelighed og orientering i artiklen.
 • Illustrationer – fotos og figurer/tabeller. Skal nummereres. Henvis til figurer og tabeller i teksten ("se figur 1", "jvf. tabel 2" osv.)
 • Billedtekster og figurtekster (Skriv: Billedtekst: .../ Figurtekst: … )
 • Boks (Skriv: Boks:….)

Krav til fotos og figurer til DANSKVAND

Af hensyn til printkvaliteten har DANVA nogle tekniske krav til det indsendte materiale:

 • Fotos afleveres som JPEG-, TIF- eller EPS-filer i 300 dpi
 • Figurer/grafik: Helst som Illustrator-filer elle Excel-filer. Ellers som JPEG-filer i 300 DPI og 140 mm brede(Fotos og figurer kan til orientering indsættes i word-filen, men det gør opløsningen dårligere)

Digitalt materiale skal sendes til Mads Volquartz på mv@danva.dk 

Har du fysiske billeder, kan du sende dem til Mads Volquartz, DANVA, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg.