Banner DV Forsiden 2020

I DANSKVAND magasinet formidler vi lokale, nationale og internationale nyheder fra vandsektoren. Du kan her finde alle praktiske informationer, hvis din virksomhed har relevante input om vandsektoren, som skal deles med resten af branchen.

Det seneste nummer af DANSKVAND har temaet IWA-kongressen i Danmark. Læs bladet her.

Dine muligheder i DANSKVAND

Du kan skrive en artikel eller få optaget en annonce i bladet. Ønsker du at få et trykt eksemplar tilsendt, skal du tegne et abonnement.

Læs mere om: 

E-DANSKVAND på nettet

Læs artiklerne i seneste udgave af DANSKVAND eller søg efter gamle artikler i udgivelser fra 2012 og frem ved at bruge søgefeltet i den nyeste udgave af bladet.

Oplag og udgivelser af DANSKVAND

DANSKVAND har et oplag på 2.000 eksemplar (trykt). Magasinet udkommer seks gange årligt.

Temaer

Hvert nummer har et tema. Få overblik over temaer her.

Yderligere information

Kontakt redaktør Mads Volquartz på mobil 24 98 24 56 eller e-mail mv@danva.dk