Har du en artikel med nyt fra vand- og spildevandsbranchen, er der mulighed for at få den bragt i DANSKVAND. Vores magasin udkommer seks gange om året og har en bred læserskare.

Fortæl din historie med en artikel i DANSKVAND

Du er altid velkommen til at skrive artikler til DANSKVAND, DANVAs medlemsblad. En artikel i DANSKVAND rammer en bred målgruppe.

DANSKVAND er vandsektorens foretrukne fagblad, og læserskaren er bred. Blandt de som læser magasinet er medarbejdere og ledere i vandselskaberne, leverandører til vandsektoren samt politikere og presse. 

Temaer i DANSKVAND

I hvert nummer af DANSKVAND sætter vi fokus på et overordnet tema. Men der er selvfølgelig også plads i bladet til andre emner. Hold dig derfor ikke tilbage, hvis du har en god idé til en artikel.

Deadlines for indsendelse af artikler til DANSKVAND

Ønsker du at få bragt en artikel i DANSKVAND, er det vigtigt, at du overholder vores deadlines.  Det giver vores redaktion de bedste muligheder for at sammensætte det kommende magasin. Se deadlines for DANSKVAND herunder:

DANSKVAND Udgivelsesdato Deadline artikler Tema
 nr. 1 - Feb. 2023  3. februar   20. december   Power-to-X
nr. 2 - Apr. 2023  7. april  20. februar  Miljøfarlige stoffer
nr. 3 - Jun. 2023  16. juni  2. maj  Beskyt drikkevandet
nr. 4 - Aug. 2023  11. august  1. juni  Bureaukratiet i vandsektoren
nr. 5 - Okt. 2023  6. oktober  20. august  En bæredygtig vandsektor
nr. 6 - Dec. 2023  8. december  20. oktober  Dataanvendelse og digitalisering