Brøndmanualen anviser, hvordan rapportering af en brøndinspektion kan foregå. Rapporteringsmetoden anses for at være standard inden for den danske afløbsbranche.

Bestil vejledningen her.