Rapporten indeholder forslag til indhold i arbejdsbeskrivelser for udførelse af spuling og/eller TV-inspektion af afløbsledninger med tilhørende rapportering, brøndrapportering samt udbud af vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med udført TV-inspektion.

Bestil vejledning her.