Denne version indeholder en beskrivelse af nogle nyere koncepter samt en beskrivelse af generelle forudsætninger for økonomien for den enkelte løsning. Desuden gives en sammenlignende oversigt over økonomi for løsninger udført i kommunalt henholdsvis privat regi.

Download vejledning

Hent vejledningen her.