Nærværende katalog har til formål at give en oversigt over løsninger til slutdisponering af spildevandsslam. Kataloget forsøger samtidig at illustrere, hvordan forskellige forudsætninger har betydning for valg af strategi og løsninger til forbehandling og slutdisponering indenfor de givne rammer.

Download vejledning

Hent vejledningen her.