Vejledningen er tænkt som en praktisk vejledning i, hvordan drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner kan håndteres, herunder også en beskrivelse af de lovgivningsmæssige krav og fokus på dialogen med de lokale myndigheder.

Download vejledning

Hent vejledningen her.

Hent bilag 1 her 

Og bilagsrapport her