billede til Hygisense.jpg

Forsøgene har vist, at sensorplatformen og dermed iltforbrugsmetoden kan anvendes til at alarmere ved kraftig stigning af iltforbruget, som kan være forårsaget af en række faktorer. Det er bl.a. overvejet, om en høj PE-belastning sammenholdt med et medium eller højt anlægsflow har stor betydning for iltforbrugsraten. Desuden har HygiSensoren potentiale for at kunne varsle om større udsving i bakterieniveau på få timer, hvilket er en kraftig forbedring i forhold til den nuværende metode med udtagning af vandprøver til dyrkning og efterfølgende afrapportering.

Download rapport

Rapporten er udarbejdet af Hjørring Vand og Teknologisk Institut.

Download rapport her.