PUFDO Forside

Projektet har udviklet en metode til at bruge simple SRO-data til at forudsige vandføring ud fra pumpestationer i oplandet til Holbæk renseanlæg. Der er brugt Machine Learning.

Download rapport

Rapporten er udarbejdet af Fors A/S i samarbejde med Aalborg Universitet og EnviDan. Hent rapporten her.