Kunderne har ret til at få oplysning om, hvilke personoplysninger, der behandles om dem, samt på hvilken måde.

DANVA har udarbejdet udkast til en privatlivspolitik for kunder, der kan downloades her.

Få tilgang til privatlivspolitikken

Tilgangen til privatlivspolitikken forudsætter password, som DANVAs medlemmer kan få udleveret via henvendelse til hb@danva.dk.

Baggrund for privatlivspolitikken

Privatlivspolitikken er udarbejdet på baggrund af navnlig Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder (marts 2018).

Privatlivspolitikken er udarbejdet med henblik på at opfylde de krav, som følger af persondataforordningens artikel 12, 13 og 14 om oplysningspligten. Udkastet til privatlivspolitik skal tilpasses de konkrete forhold, herunder særligt hvilke personoplysninger, der behandles og til hvilke formål, de anvendes.

Kravene i persondataforordningens artikel 12, 13 og 14 gælder både for nye og eksisterende kunder.

Kunder har krav om opdaterede privatlivspolitik

En streng juridisk fortolkning fører til en vurdering, hvorefter eksisterende kunder inden 25. maj 2018 skal have tilsendt selskabets opdaterede privatlivspolitik/link til, hvor den findes på selskabets hjemmeside, ligesom den bør fremgår af selskabets hjemmeside.

Hvis dette ikke er sket vil en mere pragmatisk tilgang være, at informere disse kunder snarest muligt; eksempelvis i forbindelse med førstkommende kvartalsafregning.

Nye kunder bør få tilsendt privatlivspolitikken ved begyndelsen af kundeforholdet, herunder f.eks. via et aktivt link, hvoraf den fremgår.

Tillige bør der linkes til privatlivspolitikken i forbindelse med udsendelse af (digitale) breve og meddelelser.

Herudover bør privatlivspolitikken udleveres til kunderne i forbindelse med afbrydelsessituationer – eventuelt i forkortet version, som fokuserer på de oplysninger, der registreres i forbindelse med afbrydelsen.

Privatlivspolitikken bør ikke findes i leveringsbestemmelser

Privatlivspolitikken bør ikke indarbejdes i forsyningsselskabets leveringsbestemmelser eller lignende, idet den skal være let at finde for kunderne.

Særskilt cookie-politik

Privatlivspolitikken omfatter ikke behandling af personoplysninger i forbindelse med cookies, hvorfor der skal udarbejdes særskilt cookie-politik.

Reglerne om krav til cookie-politikken findes primært i cookie-bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1148 af 09/12/2011).

Læs mere

Der kan læses mere om de registreredes rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder og artikel 29-gruppens vejledning om gennemsigtighed og oplysningsforpligtelser (WP2609, som begge kan findes på Datatilsynets hjemmeside.