Turbine Bluekolding
BlueKolding works on using both wastewater and other natural resources to produce e.g. heat, which contributes to SDG 7 – sustainable energy. An example is the wastewater turbine which is on the outflow pipe from our central treatment plant for Lillebælt.

BlueKolding er ejet af Kolding Kommune, som arbejder meget målrettet med cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål. Det stiller krav til, at vi også gør det. Så da vi skulle lægge en ny virksomhedsstrategi for de kommende fem år, var det oplagt at bruge Verdensmålene som en ramme omkring strategiarbejdet. DANVA har talt med Blue Koldings direktør Per Holm om arbejdet med verdensmålene.

1. Hvordan implementerer I verdensmålene?

Det gør vi ved at indarbejde Verdensmålene i implementeringen af vores strategi og sætte konkrete målsætninger ud fra dem.

Strategien har to hovedspor: Ét der handler om vores kerneområder som forsyningsselskab, og ét der handler om vores udvikling og nye arbejds- og forretningsområder.

I spor to arbejder vi blandt andet med at udnytte både spildevandet og andre naturlige ressourcer til at producere eksempelvis el og varme, hvilket bidrager til Verdensmål 7 om bæredygtig energi. Et eksempel er den spildevandsturbine, der sidder på udløbsledningen fra vores centralrenseanlæg til Lillebælt.

Ledningen har et fald på 35 meter, og det udnytter vi til at producere strøm i en turbine ved havets overflade. Turbinen blev indviet 5. oktober 2019, og leverer klimavenlig strøm svarende til 150 husstandes forbrug.

Mange ser Verdensmålene som noget meget uhåndgribeligt, men her er et tydeligt eksempel på, hvad vi kan gøre for Verdensmålene. Fremover kommer vi til at bruge målene mere og mere aktivt, når vi skal prioritere indsatser og projekter, og dermed bliver målene i stadigt stigende grad retningsgivende for både drift og udvikling af BlueKolding.

2. Gør I noget anderledes efter at have arbejdet med Verdensmålene?

Vi bruger Verdensmålene som pejlemærke  for vores indsats, og vi bruger også målene til idégenerering.

I vores projektportefølje har vi flere relevante projekter, end vi kan realisere, og vi bruger blandt andet Verdensmålene om udgangspunkt for at prioritere projekterne. Vi målretter vores indsats endnu mere bæredygtigt, så den bidrager til verdensmålene fx ved at udnytte ressourcer i spildevandsslam og beskytte vandboringer med  træplantning.

Vi har prioriteret Verdensmålene og arbejder primært med målene 6, 7, 13 og 14. Når vi sidder med et kommissorium for at projekt, kan vi bruge målene til at screene projektet.

Hvis det fx handler om mål 13 om C02- reduktion, vælger vi også leverandører og samarbejdspartnere ud fra deres indsats på området. Det kan være i tildelingskriterierne i en udbudsforretning, hvor vi undersøger tilbudsgivernes miljøprofil, og hvordan de dokumenterbart arbejder med reduktion af udledninger. 

3. Hvilke tre erfaringer vil du give videre til andre?

  1. Få indarbejdet krav til leverandører i udbudsforretninger.
  2. Få screenet projektporteføljen ift. hvilke
    projekter, der lever op til Verdensmålene.
  3. Uddan medarbejderne, så de kan levere på de to ovenstående områder.