Til Energistyrelsen
27. november 2015

Høringssvar ift. ændring af bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed - journalnummer 2015-5684

Ændringsforslaget har til formål at udskyde opkrævningen af midler til Forsyningssekretariatets virksomhed i 2016 fra 4. kvartal 2015 til perioden 1. marts 2016 til 1. maj 2016, således at opkrævning kan ske efter den nye afgiftsmodel, der forventes indført med forslaget om at ændre Vandsektorloven.

I forhold til selve udskydelsen af opkrævningen skal DANVA bemærke, at det selvfølgelig er stærkt beklageligt, når implementeringen af en regulering, der har til formål at afbureaukratisere, påfører selskaberne byrder til efterregulering og ny godkendelse af takster.  Det er nemlig konsekvenserne af det aktuelle forslag til ændring af bekendtgørelse.

Parallelt med nærværende ændringsforslag er der endnu en ændring af samme bekendtgørelse i høring (j.nr. 2015-5858).g. Det er svært at forstå, at der er behov for at sende små ændringer af samme bekendtgørelse i to separate høringer på nærmest samme tid. 

DANVA vil kraftigt understrege, at de to nævnte forslag ikke honorerer formålet med den kommende ændring af Vandsektorloven, der var høring i oktober 2015. Der er med andre ord efter vores opfattelse tale om mangelfuld udmøntning. Lovforslagets bemærkninger angiver således, at der forventes nærmere regler om, at Forsyningssekretariatets tilsyn med, regulering af og vejledning af vandsektoren skal indeholde dialogbaserede elementer med henblik på at inddrage branchen i f.eks. udarbejdelse af nye modeller og lignende. Efter vores opfattelse må omkostningerne til denne dialog være indregnet i forhold til den øgede finansiering af Forsyningssekretariatet i 2016. Dialog-emnet er yderst aktuelt og centralt for foreningen. Dette kommer bl.a. til udtryk i foreningens høringssvar i forhold til TOTEX-benchmarking, hvor DANVA følte sig nødsaget til at efterlyse dialog og åbenhed.  

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA