Provas Renseanlæg

Miljøstyrelsen opfordrer i en henvendelse til landets vandselskaber, at man her foretager en kortlægning af egne, kritiske funktioner og processers afhængighed af energi og får et overblik over, hvilke konsekvenser det kan få, hvis processer mv. som følge af et eventuelt afbrud af energi ikke kan opretholdes.

I en henvendelse til landets vandselskaber orienterer Miljøstyrelsen om situationen for energiforsyningen, der karakteriseres som stabil. Dog advares der om muligheden for afbrud ubeskyttede gaskunder og brown-outs.

Energimarkedet er usikkert med høje energipriser

Energimarkedet i Danmark og Europa karakteriseres som usikker med høje energipriser. Derfor har Energistyrelsen henvendt sig til Miljøstyrelsen med information om den aktuelle forsyningssituation, og hvordan man som vand- og spildevandsforsyningsselskaber kan forholde sig til risiko for kontrollerede strømafbrud eller lignende.

Danske gaslagre er ca. 95 pct. fyldte

Gasflowet til Europa gennem Nord Stream 1 er løbende blevet reduceret siden Ruslands invasion af Ukraine, og har siden sommer været stoppet. Den 27. september 2022 blev der konstateret lækager på både Nord Stream og Nord Stream 2. Lækagerne på gasrørledningerne har ikke betydning for den danske forsyningssikkerhed, fordi gasrørledningerne ikke var i drift. Der leveres fortsat gas til Danmark over den dansk/tyske grænse, og de danske gaslagre er ca. 95 pct. fyldte.

Pres på energisystemerne

Situationen er dog alvorlig, skriver Miljøstyrelsen i sin henvendelse, idet energisystemerne er pressede af flere faktorer, mest øjensynligt selvfølgelig ved lækagerne på Nord Stream 1 og 2. Det reducerede udbud af gas har resulteret i en stigende efterspørgsel efter alternative energiformer, såsom biomasse, kul og olie. Styrelsen fremhæver også faktorer som den varme og tørre sommer, der har resulteret i både et højt elforbrug og en vandmangel i floderne i Europa, som bruges til kølevand til kraftværkerne og til transport af brændsel og olie. Vandmanglen påvirker også vandkraftværkerne i f.eks. Norge alt imens har flere kernekraftværker været ude af drift på grund af renovering.

Det øgede pres på energisystemerne skaber større usikkerhed om forsyningssikkerheden, hvilket særligt gør sig gældende i takt med, at det bliver koldere og mørkere, og det danske energiforbrug stiger.

Derfor opfordrer Miljøstyrelsen altså til at sikre, at vandselskaber gennemgår aktuelle kritiske processer og processernes afhængighed af energi.

Læs mere i orienteringen Den aktuelle forsyningssituation på energiområdet