COLOURBOX805879.jpg
DANVA er gået i dialog med Forsyningssekretariatet omkring en løsning på problemerne, samt en mulig ændring af indberetningsperiodens længde.

Siden indberetningsperiodens start 1. marts har flere medlemmer henvendt sig, da de desværre har oplevet en lang række tekniske udfordringer med indberetning til de økonomiske rammer og benchmarking hos Forsyningssekretariatet.

Mange selskaber har løbende indrapporteret fejl og mangler til Forsyningssekretariatet, og det er DANVAs indtryk at, man i Forsyningssekretariatet ihærdigt har forsøgt at få løst de tekniske problemer med indberetningssystemet.

DANVA har dog vedvarende fået meldinger om fortsat markante problemer med indberetningsportalen. De vedvarende problemer og omfanget heraf er begyndt at presse nogle selskaber i forhold til både indberetningsfristen og planlægning af indberetningen, der kontinuerligt er blevet forsinket.

Behov for initiativer

DANVA har derfor mandag d. 21 marts opfordret Forsyningssekretariatet til at igangsætte initiativer, der sikrer en så god indberetning som muligt givet de problemer, der er ved Forsyningssekretariatets indberetningssystem i år.

De konkrete initiativer DANVA opfordrede Forsyningssekretariatet til at igangsætte er information om VandData og forlænget indberetningsfrist. DANVA mener det vil være hensigtsmæssigt, hvis vandselskaberne løbende kunne modtage informationer om, hvilke fejl der aktuelt er indmeldt i systemet, samt om der arbejdes på at løse dem, evt. på hjemmesiden. Hertil eventuel klarmelding af indberetningsportalen, når det fungerer.

I mandags var der allerede gået 21 ud af indberetningsperiodens samlede 45 dage, uden at Forsyningssekretariatets indberetningsportal VandData fungerede hensigtsmæssigt. I lysten af Forsyningssekretariatets seneste praksisændringer med store økonomiske konsekvenser som følge af for sen indberetning, appellerer DANVA derfor til, at Forsyningssekretariatet i forhold til indberetningsfristen viser konduite eller får udsat fristen for indberetning.

Se DANVAs brev til Forsyningssekretariatet for yderligere om de forslåede initiativer.

Hurtig tilbagemelding

Forsyningssekretariatet har allerede været imødekommende på DANVAs henvendelse. Tirsdag d. 22. marts sendte de direkte mails ud til samtlige selskaber med information om tekniske problemer med indberetningsportalen VandData.

Forsyningssekretariatet meddelte endvidere, at de arbejder på højtryk for at løse problemerne, samt at de var villige til at finde en pragmatisk løsning på indberetningsperiodens længde.

DANVA presser på for, at Forsyningssekretariatet snarligt finder en løsning.