Lassefrimann
Dette kodeks skal ses som et budskab til omverdenen og lovgiverne om, hvad der kan forventes af forsyningsselskabernes bestyrelser. Det er med andre ord et bidrag til at skabe et hensigtsmæssigt lokalt ledelsesrum i vores forsyningsselskaber,” siger formand i DANVA Lasse Frimand Jensen.

Et nyt sæt anbefalinger for den overordnede ledelse af forsyningsselskaber skal understøtte målet om effektivitet og kvalitet til gavn for selskabernes kunder og det omkringliggende samfund. Samtidig skal det systematiske arbejde med god ledelse bidrage til at skabe tillid i omverden ved, at forsyningerne har ledelsesmæssig opmærksomhed på langsigtede samfundsudfordringer.

Med revisionen af ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber” markerer DANVA forsyningernes fokus på bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar. 

Formand for DANVA, Lasse Frimand Jensen, understreger, at jo bedre bestyrelserne løfter deres opgaver og ansvar, jo mindre er behovet for andre styringstiltag.

”Dette kodeks skal derfor også ses som et budskab til omverdenen og lovgiverne om, hvad der kan forventes af forsyningsselskabernes bestyrelser. Det er med andre ord et bidrag til at skabe et hensigtsmæssigt lokalt ledelsesrum i vores forsyningsselskaber.,” siger Lasse Frimand Jensen.

”Med ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber” forbedrer og formidler vi ”best practice” inden for selskabsledelse af forsyninger. Ved at følge et forholdsvist enkelt princip som ”følg eller forklar” kan ledelserne opretholde fleksibilitet, samtidig med at man sikrer transparens og legitimitet i organisationerne”, siger Lasse Frimand Jensen.

Det indeholder Kodeks for god selskabsledelse

Kodekset er opbygget med udgangspunkt i fem hoveddele:

  • Samspil med ejer ejerkommunen og øvrige interessenter
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar.
  • Bestyrelsens sammensætning og organisering
  • Samspillet mellem bestyrelse og daglige ledelse

Under hvert emne udledes konkrete anbefalinger for god selskabsledelse.

Kodekset er såkaldt ”soft law”

”Fordelen ved at operere med soft law er, at ændringer ikke kræver, at man skal igennem et omfattende, bureaukratisk lovgivningsarbejde, men at man relativt hurtigt kan gøre det, efterhånden som man opnår ny indsigt i og nye erfaringer med, hvad der virker bedst i forhold til governance”, fremhæver Lasse Frimand Jensen.

Kodekset, der udover DANVA udgives af Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og KL, er udviklet med fokus på forsyningsselskaber under kommunalt ejerskab via aktieselskabsformen, men en række af anbefalingerne har relevans i en bredere organisatorisk kontekst.