Regn på vej Skrift 31.jpg

DANVA Benchmarking har udviklet en model, der fastsætter omkostninger på henholdsvis håndtering af spildevand, regnvand i fællessystemer, regnvand i separatsystemer og uvedkommende vand. Forløbet gav blandt andet de deltagende selskaber et godt overblik over deres omkostninger fordelt på de fire vandtyper.

Dette har DANVA Benchmarking i et Benchlearning forløb med 11 spildevandsselskaber set nærmere på.

DANVA Benchmarking har udviklet en model, der fastsætter omkostninger på henholdsvis håndtering af spildevand, regnvand i fællessystemer, regnvand i separatsystemer og uvedkommende vand. Forløbet gav blandt andet de deltagende selskaber et godt overblik over deres omkostninger fordelt på de fire vandtyper.

Det gennemførte Benchlearning forløb bestod af fire virtuelle møder i slutningen af efteråret 2021. Først blev en model, der fordeler både driftsomkostninger og afskrivninger på de fire forskellige vandtyper introduceret. Herefter bestod Benchlearning forløbet af dataindsamling/udfordringer, dataindberetning og resultater og slutteligt blev resultaterne fremlagt for hinanden og i fælleskab drøftet hvad disse vil betyde for selskabernes fremtidige arbejde med Assets management og forskellige business cases.

Formålet med forløbet var at afdække omkostningerne for håndtering af hver vandtype. Denne nye viden skaber bedre forudsætninger til at træffe beslutninger vedrørende fremtidens investerings- og driftsniveauer.

Deltagere i DANVA Benchmarking kan læse mere i læringsrapporten her. 

Beregning af omkostninger for håndtering af de forskellige vandtyper

Syv af de i alt 11 spildevandsselskaber i Benchlearning forløbet fik foretaget fyldestgørende beregninger af omkostninger til håndtering af henholdsvis spildevand, regnvand i fællessystemer, separat regnvand og uvedkommende vand. En deltager udtalte: ”Mavefornemmelser og skøn er blevet erstattet af kvalificerede data og givet et bedre beslutningsgrundlag” og en anden deltager udtalte: “Vi har nu et bud på, hvad de reelle omkostninger er i driften, og dem skal vi bruge. Nu konterer vi desuden mere korrekt”.

I forbindelse med afslutning af forløbet blev følgende læring konstateret:

  • At den øgede viden omkring omkostninger for de fire vandtyper, kan der nu træffes bedre beslutninger om fremtidens investerings- og driftsniveauer.
  • Regnearket katalyserer samarbejde på tværs af økonomi, drift og plan/projekt.
  • Anvendelse af data til beslutningsstøtte er meget værdifuldt, og data-generering samt indsamling af data bør have en høj prioritet i dagligdagen.
  • Det er vigtigt at have en kontoplan, der er detaljeret tilpas, at der kan leveres de nødvendige nøgletal til de beslutningstagende analyser.

Nedenfor er et par udklip fra læringsrapporten, der viser eksempler på både fordeling af omkostninger på vandtyper samt hvorvidt omkostningerne var faste og variable.

Nyt benchlearning forløb i 2022

DANVA Benchmarking planlægger at gennemføre benchlearning forløbet igen i løbet af 2022. Skulle I være interesseret i at deltage i dette forløb, skriv da en mail til Niels Knudsen på nk@danva.dk

Deltagere i DANVA Benchmarking kan finde yderligere information, samt hente modellen her