indekstal 2.jpg
DANVA anbefaler, at vandforsyninger anvender samme pris- og produktionsudviklingsindeks, som anvendes i forbindelse med de økonomiske rammer, som udarbejdes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Mens pris- og omkostningsindeks for drikkevandsselskaber er steget med 6,42% er indekstal for tilslutningsbidraget og for vandafledningsbidraget med godt og vel 11 %.

DANVA udsender hermed de årlige beregninger af indekstal til regulering af tilslutningsbidraget og fast bidrag.

I beregningen til brug for 2023 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2020 til ultimo 2021, som er det senest tilgængelige kalenderår ved udarbejdelse af selskabernes økonomiske rammer.

Prisudviklingen fra 2020 til 2021 kan baggrund af ovenstående opgøres til 6,42 pct. 

Det betyder, at priserne for vandforsyningsanlæggene fra 2022 skal ganges med 1,0642 for at få priserne for 2023.

Mht. beregningen af vandafledningsbidrag til spildevandsforsyninger har en arbejdsgruppe under DANVA i 2008 besluttet, at Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder er velegnet til regulering af både tilslutningsbidrag og det faste vandafledningsbidrag.

På den baggrund stiger både tilslutningsbidrag og det faste vandafledningsbidrag lige over 11%. 

Læs mere her.