COLOURBOX4562395.jpg

Vejledningen beskriver i tekst og grafik, hvordan spildevandsselskaber skal leve op til lovkravene for fastsættelse af serviceniveau.

Vejledning om fastsættelse af serviceniveau for spildevandsselskabers klimatilpasning

Denne vejledning fra Miljøstyrelsen handler om fastsættelse af serviceniveau for tag- og overfladevand efter den samfundsøkonomiske metode i serviceniveaubekendtgørelsen (nr. 2276, 2020). Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2021.

Underret gerne DANVA om problemer
Reglerne for fastsættelse af serviceniveau er komplekse. DANVA modtager meget gerne erfaringer om jeres eventuelle udfordringer med reglerne. Vi samler nemlig op på udfordringerne til reglerne, som skal evalueres til 2024. I kan sende jeres erfaringer til konsulent Jens Plesner.

Vejledningens indhold
Når spildevandsselskaberne laver klimatilpasning, skal de følge reglerne i serviceniveaubekendtgørelsen.

Vejledningen indleder med en gennemgang af bekendtgørelsens anvendelsesområde, begreber og definitioner, hvorefter den samfundsøkonomiske metode og de enkelte trin gennemgås.

Herefter følger en beskrivelse af nogle særlige tilfælde og undtagelser samt kommunalbestyrelsens nye forpligtelser ift. spildevandsplanen.

Vejledningen indeholder et bilag med to eksempler på, hvordan den samfundsøkonomiske metode anvendes konkret til fastsættelse af serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand for at gøre det lettere for kommuner og spildevandsforsyningsselskaber at overføre metoden til eget brug.

Dokumentation af omkostningseffektivitet og eventuelle samarbejdsaftaler
Når serviceniveauet for klimatilpasning er fastsat, skal spildevandsselskaberne dokumentere, at de har valgt en omkostningseffektiv løsning samt aftaler, såfremt selskaberne laver klimatilpasning i samarbejde med andre (herunder andre spildevandsselskaber).

Dokumentationskravene fremgår af omkostningsbekendtgørelsen (nr. 2275, 2020). Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelsen forventes at komme snarest muligt i april måned. Pt. er der en høringsudgave af vejledningen.