Tog I Vinter

Danmark og Europa står over for en vinter med en potentiel energikrise.

Det betyder, at der er en risiko for spændingsfald i el-systemet med efterfølgende udfald i mobilnettet – også kaldet brownouts.

Energistyrelsen har meldt ud, at der kan blive tale om kontrollerede nedlukninger, og at nedlukning vil blive varslet i jeres geografiske område.

Forberedelse

Vi anbefaler, at I gennemgår jeres vandværk ud fra nedenstående:

  • Find alternative kommunikationsformer til varsling af forbrugerne og test om de virker
  • Vurder, i hvor høj grad et brownout vil påvirke jeres drift og forsyning
  • Kører jeres boringer, eksterne beholderanlæg, trykforøgeranlæg på ekstern strøm?
  • Virker jeres nødstrømsanlæg?
  • Har I mulighed for nødforsyning af vand – tag en dialog med andre vandværker

Yderligere information

Følg med på Energistyrelsens hjemmeside – der er en FAQ om energisituationen

Energistyrelsen har også udarbejdet en række spareråd, som kan ses på deres hjemmeside.