L1004200[2056]

I DANVAs GIS og Geodatanetværks LER2-gruppe, bestående af en række forsyninger, ser vi et behov for at sende et budskab til vores ledelser angående vigtigheden af implementeringen af LER2 (ny version af Ledningsejerregistret, til forebyggelse af graveskader).

Den 1. januar 2020 trådte den nye LER lov i kraft, som betyder, at forsyningerne nu (senest den 30. juni 2023) skal udlevere ledningsoplysninger automatisk via LER indenfor 2 timer på alle hverdage mellem 7 og 16.

Der stilles desuden krav om supplerende ledningsoplysninger i forhold til i dag, som skal understøttes i vores ledningsregistreringssystemer. Det betyder, at der bl.a. skal ske datavask og en række andre tilpasninger i vores systemer før vi er klar til LER2.

Der stilles krav om indberetning af graveskader, og der er ligeledes pligt til at søge om samgravning med andre ledningsejere.

Så kære ledelse hos forsyningerne – det kommer til at koste masser af ressourcer, både interne og eksterne. Det kræver tilpasning af eksisterende programmer, evt. indkøb af nye, der kan håndtere udleveringen til LER2. Der skal også findes løsninger til at håndtere de filer vi får retur, når vi som forsyning selv søger LER.

Der skal bruges ressourcer på at undervise eget personale. Vi kan ligeledes forvente, at vi fremover skal bruge mere tid på at kommunikere med vores graveaktører i forbindelse med overgangen til LER2.

Udbudskravene i forhold til aflevering af data for udførte anlæg skal justeres, så vi får registreret alt det, som LER kræver i fremtiden. Registreringsvejledningerne skal ligeledes opdateres.

Der bliver travlhed hos vores leverandører af systemer, da vi er mange forsyninger, der bruger de samme leverandører til ledningsregistreringssystemer og LER-robotter. Vi opfordrer derfor til, at vi i forsyningerne snarest indgår aftaler med vores leverandører, så vi alle kan nå at opfylde lovkravene indenfor tidsfristen.

Der er mange spørgsmål, der skal undersøges, og arbejdsrutiner, der skal tages stilling til, så kære ledelse hos forsyningerne – sæt de nødvendige ressourcer af i form af timer/mandskab og økonomi, så vi alle kan komme i mål til tiden.

God arbejdslyst.

- DANVAs GIS og Geodatanetværks LER2-gruppe