COLOURBOX5336869.jpg

Efter kommentarer fra DANVA’s medlemmer og KL har Miljøstyrelsen opdateret deres Spørgsmål-svar (FAQ) om tilladelser til overløb og regnbetingede udledninger med spørgsmål 14A.

FAQ 14 opdateret

Miljøstyrelsens FAQ om overløb er blevet opdateret med et spørgsmål 14A, der uddyber spørgsmålet om hvad der historisk set udgør en gældende udledningstilladelse til et overløb. Se den opdaterede FAQ på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

I oktober 2021, i kølvandet på Miljøministerens udmelding vedrørende manglende tilladelser til overløb, lavede Miljøstyrelsen en Spørgsmål-svar side (FAQ) om reglerne omkring udledning af regn- og spildevand fra overløb. FAQ’en har generelt fået god modtagelse, men har også givet anledning til en række spørgsmål og kommentarer.  

Den 30. marts i år afholdt DANVA i samarbejde med KL en temadag om overløb, hvor Miljøstyrelsen også deltog. Næsten 100 mennesker deltog i en dag fuld af spørgsmål debat, og dialog mellem alle parter. Læs om dagen her

Et af de store emner på Temadagen var netop FAQ’en, herunder spørgsmål 14, der handler om hvad der historisk set udgør en gældende tilladelse. Efter en spændende debat, meldte styrelsen ud, at de ville gå særligt spørgsmål 14 efter, og om nødvendigt opdatere det. Denne opdatering er nu kommet.  

Har du spørgsmål eller kommentarer til den ændrede FAQ, så send en mail til Anders Hansen. Spørgsmål og kommentarer vil DANVA tage med i den videre dialog med Miljøstyrelsen og miljøministeriet.