sikkerhed1.jpg

I maj 2023 oplevede Danmark det hidtil største cyberangreb mod sin kritiske infrastruktur. Angrebet understreger nødvendigheden af, at DANVAs medlemmer udnytter muligheden for en robust cybersikkerhed ved at tilmelde sig SektorCERT.

Angrebet, der var målrettet store dele af energiinfrastrukturen, udmærkede sig ved sin præcision og omfang. Angriberne gik efter kendte sårbarheder i infrastrukturen, og sandsynligheden for at angrebet blev gennemført med involvering af en statslig aktør øger yderligere kompleksiteten og alvoren af truslen.

SektorCERT spillede afgørende rolle i afværgelse af angreb

SektorCERT er de kritiske sektorers cybersikkerhedscenter. Her spillede man en afgørende rolle i identifikationen og afværgelsen af det omfattende angreb. Ved at opdage og reagere på angrebet i tide forhindrede man alvorlige konsekvenser for Danmarks infrastruktur.

Sekretariatschef i DANVA Helle Katrine Andersen udtaler følgende:

”Angrebet i maj 2023 er en klar advarsel til alle vandselskaber. Vi opfordrer alle DANVAs medlemsselskaber til at tilmelde sig SektorCert, da det er et afgørende skridt for at sikre deres drift og bidrage til beskyttelsen af Danmarks kritiske infrastruktur. En robust cybersikkerhed er nemlig ikke kun en investering i eget selskabs sikkerhed, men også en investering i nationens samlede sikkerhed og stabilitet”.

En robust cybersikkerhed er nemlig ikke kun en investering i eget selskabs sikkerhed, men også en investering i nationens samlede sikkerhed og stabilitet.

Hurtighed, kompetencer og videndeling

Det var et  sensornetværk og SektorCERTs analytikere, der var afgørende i at forhindre yderligere skader på Danmarks infrastruktur under angrebet i maj.

SektorCERT administrerer et netværk med mere end 300 sensorer, stillet op hos blandt andet elnetselskaber, fjernvarmeværker og vandværker. Sensornetværket monitorerer netværkstrafikken til og fra selskaberne og har været afgørende for at opdage den unormale aktivitet på tværs af selskaberne og identificere mønstrene i det samlede angreb. Derfor har man hurtigt kunne sætte ind - og tid er afgørende i kapløbet om at minimere skaderne af et angreb. 

I lyset af disse udfordringer er det tydeligt, at tilmelding til SektorCERT er afgørende for at styrke sikkerheden og robustheden af såvel egen som hele Danmarks kritiske vandinfrastruktur.

Ved at være medlem af SektorCERT, kan vandselskaberne drage fordel af delt ekspertise og ressourcer, ligesom medlemsselskaberne, i lyset af stigende regulatoriske krav til cybersikkerhed hjælpes med at overholde disse krav.

DANVAs medlemsselskaber kan tilmelde sig her.