COLOURBOX24367533

EU har igennem årene haft et konstant fokus på beredskabsområdet i takt med et skiftende trusselsbillede. Som en konsekvens heraf blev to beredskabsrelaterede direktiver - NIS2 og CERD - introduceret i 2022. DANVA fortsætter med at sætte beredskab højt på dagsordenen og opfordrer deres medlemmer til at investere yderligere ressourcer i dette område.

EU's påvirkning af dansk beredskab

EU har igennem årene haft et konstant fokus på beredskabsområdet i takt med et skiftende trusselsbillede. Som en konsekvens heraf blev to beredskabsrelaterede direktiver - NIS2 og CERD - introduceret i 2022. DANVA fortsætter med at sætte beredskab højt på dagsordenen og opfordrer deres medlemmer til at investere yderligere ressourcer i dette område.

Implementering af beredskab i Danmark

Beredskabsstrukturen i Danmark kan synes fragmenteret, især når det kommer til vand- og spildevandsområdet. Miljøstyrelsen fungerer som den ledende myndighed og arbejder tæt sammen med Forsvarsministeriet. Organer som DANVA efterlyser mere ensartethed i beredskabslovgivningen mellem de forskellige sektorer, da der findes en indbyrdes afhængighed inden for forsyningsbranchen.

Strømafbrydelse og beredskabsøvelser

Sidste år blev termen ”brown-out” kendt for mange. Dette fænomen krævede øget kommunikation fra DANVA's side til deres medlemmer. Miljøstyrelsen, som har en central rolle i håndtering af ”brown-outs”, havde også en beredskabsøvelse i 2023. Denne øvelse havde fokus på strømafbrydelser og konsekvenserne for vandsektoren.

Vidensdeling og kapacitetsopbygning

Når NIS2 træder i kraft i 2024, vil vand- og spildevandsforsyningsselskaber blive betragtet som kritisk infrastruktur. Dette indebærer, at disse selskaber konstant skal vurdere trusselsbilledet og tage de nødvendige skridt for at beskytte infrastrukturen. Med henblik på dette er Miljøstyrelsen, i samarbejde med DANVA, i færd med at udarbejde skabeloner for IT-sikkerhedspolitikker og beredskabsplaner.

Formålet med NIS2 er at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU for virksomheder inden for en række sektorer og offentlige institutioner, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet.

Implementeringen i dansk lov skal ske senest 27.10.2024

Udpegning af ”væsentlige enheder” har frist 17.04.2025.

CERD og beredskabstræning

Formålet med CERD er at forpligtige medlemslandene til at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre levering af tjenester, der er væsentlige for opretholdelse af vitale samfundsmæssige funktioner. Derudover er der fastsat forpligtelser for kritiske enheder med henblik på at øge deres modstandsdygtighed overfor ikke-cyber trusler.

Implementeringen i dansk lov skal være sket senest 17.10.2024.

Udpegningen af ”kritiske enheder” har frist 17.07.2026.

Selvom beredskabsplaner for vand- og spildevandsforsyninger endnu ikke er et lovkrav, er de blevet en forventning fra kunderne. Med dette i mente, tilbyder DANVA kurser for at hjælpe forsyningsselskaberne med at forstå og anvende de bedste metoder til at udarbejde beredskabsøvelser.

DANVAs fremtidige beredskabsinitiativer

I DANVA overvejes det fortsat, hvordan man bedst imødekommer behovet for yderligere beredskabsinitiativer. Bl.a. er der spørgsmål om behovet for yderligere oplysninger om risikoanalyser eller erfaringsudveksling i forhold til opbygning af beredskabsplaner.

Ønsker du at deltage i diskussionen eller give feedback? Kontakt Dorte Skræm på ds@danva.dk.