Arbejdsulykker

I 2022 var der 110 arbejdsulykker inden for vandforsyning og håndtering af spildevand. I 2018 var tallet 75. Så ser man på antallet af ulykker, går det altså den forkerte vej med arbejdsmiljøet i vandbranchen. Hvis det skal ændres, kræver det, at topledelsen går forrest og prioriterer arbejdsmiljøet højest. Det mener blandt andre Flemming Horn Nielsen, der er administrerende direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Der er for mange ulykker inden for vandbranchen. Alt for mange. Og det skyldes primært et manglende fokus fra ledelsen.” Så kontant er udmeldingen fra Flemming Horn Nielsen.

Han er administrerende direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning og har en karriere bag sig i olie- og gasbranchen. En branche, der, modsat vandbranchen, har relativt få arbejdsulykker. Derfor er han også at finde på listen af oplægsholdere til konferencen “Sikker Vandbranche - Alle ulykker kan undgås”, der afholdes 28. september 2023 i Middelfart.

Olie- og gasbranchen har nemlig været igennem en sikkerhedsmæssig udvikling, som vandbranchen kan lære af.

Deltag i konferencen ''Sikker Vandbranche – Alle ulykker kan undgås''

Oliebranchens 11. september

Tilbage i 1970’erne og 1980’erne var der en række forfærdelige uheld i oliebranchen. Det kulminerede i 1988, da olieplatformen Piper Alpha eksploderede og sank i Nordsøen. Det kostede 165 mennesker livet.

“Det var branchens 9/11 og tvang simpelthen hele branchen til at lave nogle fundamentale ændringer,” fortæller Flemming Horn Nielsen og fortsætter:

“De rakte ud til blandt andre atom- og flybrancherne for at høre, hvordan de håndterede sikkerhed. Og over de næste 10 år skete der store forbedringer. Alt sammen fordi ledelsen og ejerne gik forrest og sørgede for, der skete en ændring.”

Flemming Horn Nielsen savner, at man gør mere af det i vandbranchen. At ledelserne går forrest og viser med handling, at det er vigtigt. Han har nogle lavpraktiske tiltag, som han selv har implementeret i Lyngby-Taarbæk.

 

Nul arbejdsulykker skal være målet

“Det første punkt på alle møder er altid - altid - arbejdsmiljø. Det er det vigtigste punkt og forudsætningen for vores daglige virke, så derfor starter vi med at drøfte det. Bare den lille ændring kan gøre en stor forskel,” siger Flemming Horn Nielsen og fortsætter:

“Derudover skal man have et mål om nul arbejdsulykker. Jeg har talt med virksomheder, der havde et mål om kun at have 3 arbejdsulykker om året. Og så spørger jeg dem: Hvem er det så, I gerne vil have kommer til skade? Skal vi sætte navne på dem allerede nu? For alle arbejdsulykker kan undgås. Hver og én. Vi skal stoppe med at tale om hændelige uheld.”

Et andet tiltag er, at Flemming Horn Nielsen altid bliver kontaktet, hvis der har været en ulykke eller en tæt-på ulykke. Og så kommer han derud og spørger nysgerrigt og konstruktivt ind til, hvad der er sket, og hvordan det kan gøres bedre næste gang.

Klik på billede for at forstørre.

Skræmmende tal

Èn af de andre oplægsholdere til konferencen den 28. september 2023 er Jacob Andersen, der er produktionschef i Hjørring Vandselskab. Han skal blandt andet fortælle om, hvordan man som organisation håndterer en dødsulykke. Og han mener også, antallet af ulykker i vandbranchen er alt for højt.

“Det er nogle skræmmende tal, og jeg kan ikke umiddelbart se nogen god forklaring på det. Måske er der en tendens til, vi indberetter noget, man ikke ville i andre brancher. For eksempel når det kommer til spildevand, hvor vi sender folk hjem med en lille skramme, fordi det nemt kan blive inficeret, når man arbejder med spildevand,” siger Jacob Andersen og fortsætter:

“Men selv hvis det har en betydning, så er der stadig alt for mange arbejdsulykker. Og det skal vi have gjort noget ved. For én arbejdsulykke er én for meget.”

Derfor har de i Hjørring Vandselskab taget en række konkrete tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet. Og det har nogle positive sideeffekter.

Godt arbejdsmiljø sikrer bedre drift

Når de i Hjørring Vandselskab skal prioritere mellem forskellige renoveringsprojekter, så tæller arbejdsmiljøet som et selvstændigt punkt.

“For eksempel er mange pumpestationer blevet valgt ud til komplet udskiftning i stedet for en delvis renovering. Når vi foretager den løbende vurdering af vores produktionsapparat, så tæller arbejdsmiljøet mere end de øvrige parametre, vi vurderer ud fra,” siger Jacob Andersen.

Og et bedre arbejdsmiljø kan ikke bare hjælpe med færre arbejdsulykker. Det kan også have økonomiske gevinster.

“Når et anlæg er planlagt og bygget ud fra en optimering af arbejdsmiljøet, så glider arbejdet bare meget bedre, end hvis man skal beskytte sig med diverse værnemidler og ekstra personale. Vi har en længere oppetid på anlægget, vedligeholdelse er nemmere og kvaliteten af arbejdet er rent faktisk også bedre,” siger han.

Kulturændring starter med ledelsen

Den oplevelse deler Flemming Horn Nielsen i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

“Sikkerhed er et vindue ind i, om ledelsen er god. Hvis du tænker sikkerhed ind fra start, så har du også tænkt risikovurdering, gode rammebetingelser og processer ind fra start. Det, du får ud af det, er ikke bare at forbedre arbejdsmiljøet og få færre arbejdsulykker. Det også med til, at arbejdet er langt mere effektivt og med højere kvalitet,” siger Flemming Horn Nielsen og fortsætter:

“Sikkerhed skal være en helt integreret del af virksomhedens og ledelsens DNA. For hvis sikkerheden ikke er i orden, er ledelsen af selskabet ikke i orden.”

Han efterspørger også et systematiseret alert system i vandbranchen, så hvis man oplever nogle konkrete problemer i én forsyning, så kan det være, den viden er gavnlig andre steder også.

“Videndeling er en ubetinget nødvendighed, hvis arbejdsmiljøet skal forbedres. Her er en systematisk tilgang meget vigtigt. Og det, der er endnu vigtigere, er kulturen”.