DV_forsidefoto_August2018_Medicinrester.jpg

Spildevandsselskaberne står overfor en ny økonomisk ændring. En kommende ændring af spildevandsbekendtgørelsen vil introducere et gebyr for det statslige tilsyn med udledninger.

Spildevandsselskaberne står overfor en ny økonomisk ændring. En kommende ændring af spildevandsbekendtgørelsen vil introducere et gebyr for det statslige tilsyn med udledninger, som beskrevet i lovens § 66, stk. 4.

For dem, der ønsker at dykke dybere ned i detaljerne, er høringsmaterialet tilgængeligt for offentligheden på høringsportalen.

Gebyrstruktur og tidsplan

Men hvad kan spildevandsselskaberne forvente med hensyn til det nye gebyr? Den første indbetaling vil finde sted i fjerde kvartal af 2023. Ved denne første indbetaling vil selskaberne blive opkrævet 25 % af det samlede gebyr. Der vil være et årligt grundgebyr på 43.140 kr. pr. selskab og et tillægsgebyr på 0,30 kr. pr. PE (personækvivalent). Det er vigtigt at bemærke, at disse satser forventes at stige. Der vil være en indeksregulering, der træder i kraft den 1. januar 2024, og de nøjagtige satser for 2024 er endnu ikke fastlagt.

Udregning af PE

Med hensyn til udregningen af spildevandsselskabernes samlede PE vil det blive beregnet den 15. marts hvert år fra 2024. Det er dog ikke den dato, der vil fungere som betalingsdato.

Gebyrer baseret på ydelser

Der er en distinktion at gøre med hensyn til de forskellige typer af spildevandsselskaber. De selskaber, der udelukkende står for transport af spildevand, vil kun blive pålagt at betale grundgebyret. Imidlertid vil selskaber, der varetager rensning af spildevand – enten alene eller i kombination med transport – skulle betale både grundgebyret og tillægsgebyret.

Branchens inddragelse

For at sikre, at alle relevante aktører er informeret, har Miljøministeriet sendt høringsmaterialet direkte til alle spildevandsselskaber. DANVA vil gerne opfordre branchens aktører til at sende input til DANVA, der forbereder et høringssvar. Er man interesseret i at bidrage eller har spørgsmål til DANVAs høringssvar, er man velkommen til at kontakte konsulent Jens Plesner. Sidste frist for bidrag og spørgsmål er den 29. august 2023.