Regn Paa Vej Skrift 31

Ejendoms kloaktilslutning via privatfællesvej: Retlig afklaring af tilslutningsbidrag og vandafledning.

Omdrejningspunkt er, om en ejendom kan anses for tilsluttet med henvisning til en privatfællesvej på matriklen. Vejen har været tilsluttet via sædvanlige vejbrønde/vejstik til den kloakledning, der var etableret i vejen til afledning af nogle andre matrikler. Matriklen har ikke haft selvstændig stikledning, og der er ikke betalt tilslutningsbidrag.

Hvis vejen anses som tilsluttet, er spørgsmålet om dette også gælder for tag- og overfladevand, eller om der skal betales for tilslutning af heraf.

Der er anmodet om, at sagen henvises til behandling af Landsretten som første instans og ellers behandles af 3 dommere i byretten.