BNBO ill Hirtshals.JPG

DANVA og Danske Vandværker har indgået en ny landsaftale med Landbrug & Fødevarer om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord.

Når et vandforsyningsanlæg eller et spildevandsanlæg skal placeres på privatejede arealer, kan det ske enten ved frivillig aftale eller ved en ekspropriation.

Landsaftalen beskriver de principper, der gælder ved placering af vandforsynings- og spildevandsanlæg med henblik på at indgå en frivillig aftale.

Hent aftalen her. 

Yderligere information

Kontakt Claus Vangsgård på 8793 3507 eller cv@danva.dk